Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Văn bản Bộ NNPTNT. Tìm thấy 2 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
8528/BNN-TY 07/10/2016 Văn bản 8528/BNN-TY ngày 07/10/2016 Về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017
452/BNN-TCCB 15/01/2016 Văn bản 452/BNN-TCCB ngày 15/1/2016 Về việc thống nhất giao nhiệm vụ thú y thủy sản cho cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y.