Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Thông tư. Tìm thấy 18 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 TT11_Suadoi_Diem_G_TT_36 22.10.19
35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT
18/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thông Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y"
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung"
24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư Số: 24/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y:
Thông tư 04/2016/TT 10/05/2016 Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT 05/08/2016 Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT. Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.