Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

6/1/2016

7/16/2016

Thú y

Thông tư

NỘI DUNG CHI TIẾT