Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện KHẨN số 6741/CĐ-BNN-TY

6741/CĐ-BNN-TY

Công điện KHẨN số 6741/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

8/30/2018

8/30/2018

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT