Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY

3005/CT-BNN-TY

Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.

12/14/2018

12/14/2018

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT