Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Quyết định. Tìm thấy 15 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
126/QĐ-TY-TS 07/04/2017 Quyết định 126/QĐ-TY-TS ngày 07/4/2017 về việc Ban hành tiêu chuẩn cơ sở.
1206/QĐ-BNN-TY 07/04/2017 Ngày 07.04.2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TY về việc '' Quyết định ban hành Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm''
1038/QĐ-TY-TS 29/03/2017 Quyết định 1038/QĐ-TY-TS ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020"
902/QĐ-BNN-TY 23/03/2017 Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY 10/03/2017 Quyết định 686/QĐ-BNN-TY ngày 10/ 3/2017 Về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.
174 /QĐ-BNN-TY 17/01/2017 Quyết định 174 /QĐ-BNN-TY ngày 17/01/2017 V/v Phê duyệt Đề án “Thí điểm sản xuất vắc xin thương mại sử dụng các chủng vi rút lở mồm long móng lưu hành tại Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020”
4088 /QĐ-BNN-TY 07/10/2016 Quyết định 4088 /QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2016 V/v Ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
2803/QĐ-BNN-TY 07/07/2016 Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 V/v ban hành ‘’Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020’’
1756/QĐ-BNN-TY 12/05/2016 Quyết định 1756/QĐ-BNN-TY ngày 12/5/2016 Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển và sản xuất vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản
4995 /QĐ-BNN-TY 20/11/2014 Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 V/v Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 – 2020”
1427/QĐ-BNN-TCCB 20/05/2009 Quyết định 1427/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2009 V/v Phân công thực hiện nhiệm vụ thú y thủy sản cho Cục Thú y
Quyết định 441/QĐ-BNN-TY 21/02/2017 Ngày 21/02/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNN-TY ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.
Quyết định 193/QĐ-TTg 13/02/2017 Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021
Quyết định 1399/QĐ-BNN-TCCB 13/04/2017 QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y
Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. 29/04/2016 Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp