Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Quyết định. Tìm thấy 19 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
2474/QĐ-BNN-TY 27/06/2019 Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Thú y
4527/QĐ-BNN-TY 15/11/2018 Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY về việc Ban hành Kế Hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
2625/QĐ-BNN-TY 21/06/2017 QUYẾT ĐỊNH 2625/QĐ-BNN-TY NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2017 VỀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ PHÒNG CHỐNG KHÁNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2017-2020
1537/ QĐ-BNN-TY 24/04/2017 Ngày 24/4/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết Định số 1537/ QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt kế hoạch và Dự toán Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại GĐ 2017-2021
126/QĐ-TY-TS 07/04/2017 Quyết định 126/QĐ-TY-TS ngày 07/4/2017 về việc Ban hành tiêu chuẩn cơ sở.
1206/QĐ-BNN-TY 07/04/2017 Ngày 07.04.2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TY về việc '' Quyết định ban hành Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm''
1038/QĐ-TY-TS 29/03/2017 Quyết định 1038/QĐ-TY-TS ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020"
902/QĐ-BNN-TY 23/03/2017 Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY 10/03/2017 Quyết định 686/QĐ-BNN-TY ngày 10/ 3/2017 Về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.
4599/QĐ-BNN-TY 03/11/2016 Quyết định số 4559/QĐ-BNN-TY ngày 03/11/2016 của Bộ NNPTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thú y
4088 /QĐ-BNN-TY 07/10/2016 Quyết định 4088 /QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2016 V/v Ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
2803/QĐ-BNN-TY 07/07/2016 Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 V/v ban hành ‘’Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020’’
1756/QĐ-BNN-TY 12/05/2016 Quyết định 1756/QĐ-BNN-TY ngày 12/5/2016 Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển và sản xuất vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản
4995 /QĐ-BNN-TY 20/11/2014 Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 V/v Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 – 2020”
1427/QĐ-BNN-TCCB 20/05/2009 Quyết định 1427/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2009 V/v Phân công thực hiện nhiệm vụ thú y thủy sản cho Cục Thú y