Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Quyết định. Tìm thấy 12 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
902/QĐ-BNN-TY 23/03/2017 Quyết định 902/QĐ-BNN-TY ngày 23/3/2017 về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin.
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY 10/03/2017 Quyết định 686/QĐ-BNN-TY ngày 10/ 3/2017 Về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.
174 /QĐ-BNN-TY 17/01/2017 Quyết định 174 /QĐ-BNN-TY ngày 17/01/2017 V/v Phê duyệt Đề án “Thí điểm sản xuất vắc xin thương mại sử dụng các chủng vi rút lở mồm long móng lưu hành tại Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020”
4088 /QĐ-BNN-TY 07/10/2016 Quyết định 4088 /QĐ-BNN-TY ngày 07/10/2016 V/v Ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu
2803/QĐ-BNN-TY 07/07/2016 Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 V/v ban hành ‘’Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020’’
1756/QĐ-BNN-TY 12/05/2016 Quyết định 1756/QĐ-BNN-TY ngày 12/5/2016 Về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển và sản xuất vắc-xin phòng bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản
4995 /QĐ-BNN-TY 20/11/2014 Quyết định 4995 /QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 V/v Phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 – 2020”
1427/QĐ-BNN-TCCB 20/05/2009 Quyết định 1427/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2009 V/v Phân công thực hiện nhiệm vụ thú y thủy sản cho Cục Thú y
Quyết định 441/QĐ-BNN-TY 21/02/2017 Ngày 21/02/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNN-TY ban hành Kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm quốc gia đối với thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu.
Quyết định 193/QĐ-TTg 13/02/2017 Quyết định số 193/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017-2021
Quyết định 666/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014 QUYẾT ĐỊNH 666/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y
Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. 29/04/2016 Quyết định 16/2016/QĐ-TTg. Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp