Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Nghị định. Tìm thấy 3 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
15/VBHN-BNNPTNT 10/12/2018 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 hợp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Nghị định số 90/2017/ND-CP 31/07/2017 Ngày 31/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2017/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017".
Nghị định 35/2016/NĐ-CP. 15/05/2016 Nghị định 35/2016/NĐ-CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.