Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Nghị định. Tìm thấy 4 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Ngày 03/01/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020
15/VBHN-BNNPTNT 10/12/2018 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 hợp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Nghị định số 90/2017/ND-CP 31/07/2017 Ngày 31/7/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2017/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017".
Nghị định 35/2016/NĐ-CP. 15/05/2016 Nghị định 35/2016/NĐ-CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y.