Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Luật. Tìm thấy 1 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
Luật Thú y số 79/2015/QH13. 19/06/2015 Luật số 79/2015/QH13. Luật Thú y. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.