Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 674/TY-KH

674/TY-KH

Công văn số 674/TY-KH về việc hướng dẫn thực hiện Truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ở động vật và dịch lây truyền giữa động vật và người.

4/29/2020

4/29/2020

Thú y

Văn bản Cục Thú Y

NỘI DUNG CHI TIẾT

- Công văn số 674/TY-KH về việc hướng dẫn thực hiện Truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ở động vật và dịch lây truyền giữa động vật và người.

- Quy trình thực hiện truyền thông nguy cơ phòng, chống dịch bệnh ở động vật và dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người dành cho ngành Thú y Việt Nam.