Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 431/TY-TS

431/TY-TS

Công văn số 431/TY-TS ngày 18/03/2019 về việc hướng dẫn giám sát, điều tra và ứng phó dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ

3/18/2019

3/18/2019

Thú y

Văn bản Cục Thú Y

NỘI DUNG CHI TIẾT