Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 1848/TY-TS ngày 08/10/2019

1848/TY-TS

Công văn số 1848/TY-TS ngày 08/10/2019 về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh vi bào tử trùng trên tôm nuôi nước lợ.

10/8/2019

10/8/2019

Thú y

Văn bản Cục Thú Y

NỘI DUNG CHI TIẾT