Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn số 121/TY-KD ngày 23/01/2017 về việc chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong nước và thu phí kiểm dịch.

121/TY-KD

Công văn số 121/TY-KD ngày 23/01/2017 về việc chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong nước và thu phí kiểm dịch.

1/23/2017

1/23/2017

Thú y

Văn bản Cục Thú Y

NỘI DUNG CHI TIẾT

Ngày 23 tháng 1 năm 2017 Cục Thú y ban hành Công văn số 121/TY-KD về việc chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong nước và thu phí kiểm dịch.

Dowload toàn bộ nội dung công văn tại đây.