Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công văn 3041/BNN-TY

3041/BNN-TY

Công văn 3041/BNN-TY ngày 05/05/2020 về việc tập trung phòng chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng.

5/5/2020

5/5/2020

Thú y

Văn bản Bộ NNPTNT

NỘI DUNG CHI TIẾT