Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY

9863/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

12/19/2018

12/19/2018

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT