Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY

2704/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Dại năm 2018

4/10/2018

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT