Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện khẩn 1263/CĐ-BNN-TY

1263/CĐ-BNN-TY

Công điện khẩn vv tăng cường công tác phòng chóng CGC, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam

2/5/2018

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT