Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Công điện 1475/CĐ-BNN-TY ngày 17/2/2017 về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

1475/CĐ-BNN-TY

Công điện 1475/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam.

2/17/2017

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT