Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản: Chỉ thị, Công điện. Tìm thấy 19 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
8711/CT-BNN-TY 11/12/2020 Chỉ thi số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
8634/CT-BNN-TY 09/12/2020 Chỉ thi số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò;
12/CT-TTg 09/03/2020 Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
1152/CT-BNN-TY 17/02/2020 Chị thị số 1152/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, cống dịch bệnh gia súc, gia cầm
8256/CT-BNN-TY 01/11/2019 Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCDB gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
3402/ CT- BNN-TY 16/05/2019 Ngày 16/5/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.
9863/CĐ-BNN-TY 19/12/2018 Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
1194/CĐ-TTg 12/09/2018 Công điện 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018
6741/CĐ-BNN-TY 30/08/2018 Công điện KHẨN số 6741/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.
2704/CĐ-BNN-TY 10/04/2018 Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh Dại năm 2018
1263/CĐ-BNN-TY 05/02/2018 Công điện khẩn vv tăng cường công tác phòng chóng CGC, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam
8523/CT-BNN-TY 01/11/2017 Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
3005/CT-BNN-TY 14/12/2018 Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.
6742/CĐ-BNN-TY 30/08/2018 Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện KHẨN số 6742/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.
31/CT-TTG 06/07/2017 Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 06.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.