Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thi số 8711/CT-BNN-TY

8711/CT-BNN-TY

Chỉ thi số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

12/11/2020

12/11/2020

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT