Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thi số 8634/CT-BNN-TY

8634/CT-BNN-TY

Chỉ thi số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò;

12/9/2020

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT