Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY

8523/CT-BNN-TY

Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

11/1/2017

11/1/2017

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT