Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY

8256/CT-BNN-TY

Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCDB gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

11/1/2019

11/1/2019

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT