Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 31/CT-TTG

31/CT-TTG

Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 06.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

7/6/2017

7/6/2017

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT