Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị số 12/CT-TTg

12/CT-TTg

Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

3/9/2020

3/9/2020

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT