Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chị thị số 1152/CT-BNN-TY

1152/CT-BNN-TY

Chị thị số 1152/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, cống dịch bệnh gia súc, gia cầm

2/17/2020

2/17/2020

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT