Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Văn bản QPPL: Chỉ thị 3402/ CT- BNN-TY

3402/ CT- BNN-TY

Ngày 16/5/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY về việc Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.

5/16/2019

5/16/2019

Thú y

Chỉ thị, Công điện

NỘI DUNG CHI TIẾT