Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Nhóm thủ tục: Thuốc thú y. Tìm thấy 39 thủ tục
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
BNN-287898 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
BNN-288048 27/06/2019 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
BNN-288049 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-288051 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)
BNN-288057 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)
BNN-288059 27/06/2019 Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
BNN-288062 27/06/2019 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
BNN-288064 27/06/2019 Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)
BNN-288065 27/06/2019 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
BNN-288071 27/06/2019 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở.
BNN-288069 27/06/2019 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
BNN-288073 27/06/2019 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
BNN-288076 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
BNN-288079 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-288080 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y