Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Nhóm thủ tục: An toàn dịch bệnh thủy sản. Tìm thấy 5 thủ tục
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
BNN-288108 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
BNN-288095 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
BNN-288302 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
BNN-288052 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
BNN-288304 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)