Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7

Nhóm thủ tục: An toàn dịch bệnh gia súc gia cầm. Tìm thấy 16 thủ tục
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
BNN-288124 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288127 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288105 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
BNN-288089 27/06/2019 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại
BNN-288092 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp
BNN-288093 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
BNN-288041 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
BNN-288303 27/06/2019 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
BNN-288050 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
BNN-288063 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận