Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN-PTNT, Cục Thú y đang tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, nhất là xuất khẩu sản phẩm thịt gà từ Việt Nam sang các nước....