Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Tổng kết dự án " Những nghiên cứu về cúm ở góc độ tương tác giữa người và động vật và những bệnh chung khác, giai đoạn 2012 - 2017"


Ngày 26-27/9/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thú y và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của Hoa Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Những nghiên cứu về cúm ở góc độ tương tác giữa người và động vật và những bệnh chung khác, giai đoạn 2012 - 2017”.

Tham dự có 75 đại biểu đến từ Văn phòng CDC tại Việt Nam, các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cục Y tế Dự phòng), Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục Thú y, Viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các Chi cục Thú y / Chi cục Chăn nuôi và Thú y của 12 tỉnh, thành phố và Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Tại Hội nghị tổng kết Dự án có tổng cộng 26 bài trình bày cung cấp nhiều kiến thức quan trọng về bệnh chung giữa người và động vật, các vấn đề về Một sức khỏe và đặc biết tất cả những kết quả quan trọng đã đạt được của Dự án, bao gồm cả kết quả các hoạt động ngoài phạm vi của Dự án.

Dự án Những nghiên cứu về cúm ở góc độ tương tác giữa người và động vật và những bệnh chung khác, giai đoạn 2012 - 2017 được thực hiện từ tháng 10/2012 – 9/2017 đã mang lại nhiều tác động tích cực cho Ngành Thú y Việt Nam, nhất là cho công tác phòng, chống bệnh chung giữa người và động vật, cụ thể: (1) Tổng cộng  có trên 1.500 lượt cán bộ thú y và cán bộ y tế của các cơ quan địa phương và Trung ương được đào tạo, tập huấn từ mức độ rất cơ bản về dịch tễ, giám sát, phòng chống dịch bệnh cho đến việc thiết kế, tổ chức thực hiện nhiều nghiên cứu giám sát ở mức chuyên sâu sau đại học; (2) Năng lực dịch tễ và năng lực, trang thiết bị phòng thí nghiệm về Cúm gia cầm và bệnh Dại của các cơ quan thú y Trung ương và địa phương đã được cải tiến đáng kể, góp phần không nhỏ cho công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả trong những năm qua với những kết quả được tóm tắt như đã nêu trên; (3) Tổ chức triển khai rất thành công nhiều nghiên cứu giám sát bệnh cúm ở người, lợn (tại lò mổ) và ở lợn và gia cầm (tại các hộ, trang trại chăn nuôi và chợ buôn bán gia cầm) tại các vùng chăn nuôi trọng điểm và có nguy cơ cao về bệnh cúm và bệnh dại ở động vật; do đó đã cung cấp rất nhiều bằng chứng khoa học hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trong những năm qua; (4) Hỗ trợ tham các chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế rất quan trọng về Cúm gia cầm và bệnh Dại được tổ chức tại Việt Nam và các nước trên thế giới; (5) Củng cố vai trò, sự tin cậy trong hợp tác do đó đã thiết lập và ký Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác dài hạn giữa Cục Thú y Việt Nam và CDC của Hoa Kỳ; (6) Từng bước hỗ trợ các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp của Việt Nam trong việc tham quan, tiếp cận và học tập về những công nghệ và kỹ thuật phục vụ cho chương trình hiện đang được rất ưu tiên của Bộ NN&PTNT về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng các bệnh quan trọng cho đàn vật nuôi của Việt Nam.

Dự án nêu trên đã được tổ chức triển khai thành công, đạt hiệu quả cao và đáp ứng tất cả các yêu cầu và mục tiêu đặt ra cho Dự án; thậm chí có nhiều hạng mục quan trọng được tổ chức triển khai ngoài phạm vi và yêu cầu của Dự án như chương trình hợp tác dài hạn với CDC, chương trình nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh Cúm và bệnh Dại ở động vật,…. Có được những thành công quan trọng đó là do: (1) Được sự tin tưởng và quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trong đó có sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Vụ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ); (2) Sự phối hợp và chủ động tích cực tham gia của các cơ quan thuộc các Bộ, ngành khác như Bộ Y tế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế; (3) Sự chủ động tham gia rất hiệu quả và có trách nhiệm của các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố tham gia triển khai Dự án; (4) Sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác rất hiệu quả của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có người chăn nuôi.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được, cũng như việc tổ chức có hiệu quả Dự án giai đoạn 2012 – 2017, trên cơ sở đề xuất của Cục Thú y, CDC Hoa Kỳ đã quyết định phê duyệt Dự án mới (giai đoạn từ tháng 10/2017 – 9/2022), với các hoạt động chính sau: (1) Chủ động giám sát bệnh cúm và bệnh dại; (2) Hỗ trợ đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu và tăng cường năng lực dịch tễ, phòng thí nghiệm xét nghiệm bệnh cúm và bệnh dại; (3) Hỗ trợ tổ chức nghiên cứu và sản xuất vắc xin thương mại để phòng một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm./.

Ảnh:  Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y và ông Jeffrey McFarland, Giám đốc Chương trình Cúm tại Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết.