Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Hợp nhất trạm BVTV, thú y tại Hà Tĩnh: Lợi chưa thấy, hại đã rõ!

Sau hơn 5 năm t hực hiện mô hình hợp nhất, tổng biên chế tại các TT hầu hết không thay đổi nhưng số biên chế chuyên môn giảm mạnh. Cái lợi đâu chưa biết, nhưng hàng loạt bất cập đã nảy sinh..."