Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

Để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm (CGC) tại Việt Nam, từ cuối tháng 7 đến nay, Cục Thú y đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, TP tổ chức triển khai nhiều hoạt động, bao gồm: