Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo hoàn thành và chính thức thực hiện 05 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia kể từ ngày 18/4/2020


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ Cơ chế một cửa quốc gia, năm 2019 và đầu năm 2020, Cục Thú y đã phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) và Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Viettel) xây dựng và triển khai xây dựng 09 phần mềm thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống phần mềm đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đưa vào triển khai, áp dụng giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, Cục Thú y xin trân trọng thông báo đã hoàn thành và chính thức thực hiện 05 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia kể từ ngày 18/4/2020 (Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng thông một cửa quốc gia của Cục Thú y theo danh sách kèm theo).
Cục Thú y thông báo tới tổ chức, cá nhân biết để triển khai thực hiện./.

Download toàn bộ nội dung thông báo tại đây.