Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Thông báo 1150/TB-TY-VP về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thú y vùng V


Cục trưởng Cục Thú y đã ký ban hành Quyết định số 308/QĐ-TY-VP ngày 07/5/2018 về việc giao cho ông Lê Chí Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng V nhiệm vụ phụ trách Chi cục Thú y vùng V kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Cục Thú y xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Lê Chí Kiên tới các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ và phối hợp công tác.

Dowload toàn bộ Thông báo tại đây.