Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ 'ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THÚ Y CÁC CẤP

Sáng ngày 25/11, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị 'Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan thú y các cấp'. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cùng đại diện lãnh đạo Sở, ngành ở một số địa phương; các đại biểu Quốc hội, chuyên gia ngành Thú y.

Tại Hội nghị, nhiều lãnh đạo các địa phương, đại biểu đã cho ý kiển về việc nâng cao hoạt động thú y. Theo đó, một số đại biểu cho rằng, Căn cứ Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu với Chính phủ củng cố kiện toàn Hệ thống Thú y để tạo sự đồng bộ từ trung ương đến các địa phương. Giúp cho các địa phương thực hiện tốt việc quản lý Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, có chế độ chính sách phù hợp (nhất là hệ thống thú y xã, phường, thị trấn) đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới (theo xu thế hội nhấp, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật). Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất kiện toàn lại hệ thống thú y.


Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:


Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống thú y các cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, năm 2020, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thú y”

Cục trưởng Cục Thú Y Phạm Văn Đông Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về thú y và thực trạng hệ thống thú y các cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đại diện Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tham luận của Bộ Nội vụ

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu với Chính phủ củng cố kiện toàn Hệ thống Thú y để tạo sự đồng bộ từ trung ương đến các địa phương, giúp cho các địa phương thực hiện tốt việc quản lý Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, có chế độ chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu, tốc độ phát triển chăn nuôi, thủy sản, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới

Đề xuất kiện toàn lại hệ thống thú y, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Hoàng Thị Tố Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn kiện toàn lại hệ thống thú y theo Luật Thú y thống nhất trong toàn quốc; đồng thời đề nghị Chính phủ có cơ chế chính sách thống nhất chung trong toàn quốc đối với hệ thống thú y cấp xã

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Đặng Trần Trung đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương cho kiện toàn, củng cố hệ thống quản lý chuyên ngành thú y các cấp từ tỉnh đến cơ sở theo Điều 6 Luật Thú y và theo chỉ đạo tại các văn bản: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12-CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Đại biểu Bùi Thanh Tùng – Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, nêu ý kiến: Qua giám sát, quản lý thú y tốt thì sẽ phòng chống dịch bệnh lây lan. Việc quản lý chuyên ngành cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Quốc hội, qua giám sát cho thấy, nhận thức của các địa phương còn chưa đầy đủ về chuyển trạm thú y về trung tâm dịch vụ nhưng trung tâm dịch vụ lại không có chức năng quản lý Nhà nước nên rất khó khăn cho công tác quản lý thú y và kiểm dịch bệnh

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu làm rõ một số nội dung theo ý kiến các đại biểu

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Ngành Thú y đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển ngành Chăn nuôi nói riêng, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và sự phát triển kinh tế-xã hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, một số địa phương có những cách triển khai khác nhau, có sự lúng túng nhất định đối với hệ thống thú y của địa phương mình nên cần có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn. Luật Thú y qua 5 năm thực hiện cho thấy một số nội dung không còn mang tính thời sự. Trước công tác thú y, mạng lưới thú y có một số thay đổi và tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, những ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, địa phương, đại biểu tham dự Hội nghị đã được ghi chép đầy đủ. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông tiếp thu trên tinh thần xây dựng để lập báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cấp có thẩm quyền xem xét

nguồn: quochoi.vn

Minh Thành