Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 24 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

                                                                                                                                         

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

 

1

ARGENTINA

10.4.2019 Danh sách doanh nghiệp

2

AUSTRALIA

06.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

3

AUSTRIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

4

BELGIUM

01.10.2018

Danh sách doanh nghiệp

5

BRAZIL

22.02.2019

Danh sách doanh nghiệp

6

CANADA

31.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

7

DENMARK

07.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

8

FRANCE

09.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

9

GERMANY

12.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

10

HUNGARY

18.02.2019

Danh sách doanh nghiệp

11

INDIA

12.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

12

IRELAND

04.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

13

ITALY

05.6.2018

Danh sách doanh nghiệp

14

JAPAN

07.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

15

KOREA, REPUBLIC OF

12.11.2018

Danh sách doanh nghiệp

16

LITHUANIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

17

MALAYSIA

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

18

THE NETHERLANDS

20.3.2019

Danh sách doanh nghiệp

19

NEW ZEALAND

31.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

20

POLAND

10.4.2019

Danh sách doanh nghiệp

21

SPAIN

26.11.2018

Danh sách doanh nghiệp

22

UNITED STATES

07.5.2019

Danh sách doanh nghiệp

23

RUSSIA

16.07.2018

Danh sách doanh nghiệp

24

MEXICO

26.11.2018

Danh sách doanh nghiệp