Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỦA 23 NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT ĐỘNG VẬT VÀO VIỆT NAM

                                                                                                                                         

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

 

1

ARGENTINA

12.01.2018 Danh sách doanh nghiệp

2

AUSTRALIA

20.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

3

AUSTRIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

4

BELGIUM

20.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

5

BRAZIL

28.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

6

CANADA

26.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

7

DENMARK

02.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

8

FRANCE

26.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

9

GERMANY

08.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

10

HUNGARY

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

11

INDIA

12.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

12

IRELAND

08.09.2017

Danh sách doanh nghiệp

13

ITALY

26.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

14

JAPAN

24.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

15

KOREA, REPUBLIC OF

29.11.2017

Danh sách doanh nghiệp

16

LITHUANIA

08.9.2017

Danh sách doanh nghiệp

17

MALAYSIA

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

18

THE NETHERLANDS

08.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

19

NEW ZEALAND

08.01.2018

Danh sách doanh nghiệp

20

POLAND

18.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

21

SPAIN

18.12.2017

Danh sách doanh nghiệp

22

UNITED STATES

29.11.2017

Danh sách doanh nghiệp

23

RUSSIA

20.10.2017

Danh sách doanh nghiệp