Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


VĂN PHÒNG CỤC

ĐT : 02438696788

Fax : 02438691311

Email : vanphongcuc@dah.gov.vn

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG DỊCH TỄ THÚ Y

ĐT : 0243. 8685104

Fax : 0243.8686339

Email : dichte.dah@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG THÚ Y THỦY SẢN

ĐT : 024.36290286

Fax :

Email : tyts.cucthuy@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

ĐT : 024.38687151

Fax :

Email : kiemdich.cty@dah.gov.vn; kdts@dah.gov.vn;

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG THÚ Y CỘNG ĐỒNG

ĐT : 0243.8685954

Fax :

Email : phongcongdong@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y

ĐT : 02438687150

Fax :

Email : quanlythuoc@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

ĐT : 024.38687153

Fax :

Email : ttrpc@dah.gov.vn

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG KẾ HOẠCH

ĐT : 024.38693605

Fax : 02438685961

Email : kehoach@dah.gov.vn

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐT : 024.38693605

Fax :

Email : htqt.dahvn@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vnPHÒNG TÀI CHÍNH

ĐT : 0243.8691597

Fax : 024.36290285

Email : taichinhdah@gmail.com

Địa chỉ : Số 15/78 đường Giải Phóng – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội

Website : http://cucthuy.gov.vn