Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Cục Thú y tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Úc.


Thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc; trên cơ sở văn bản đề nghị kèm theo danh sách đăng ký tham gia tập huấn của các đơn vị, Cục Thú y đã tổ chức tập huấn về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bệnh đối với tôm sau chế biến để xuất khẩu sang thị trường Úc từ ngày 28/9 – 02/10/2017.

Nội dung tập huấn bao gồm: (1) Các yêu cầu và quy định về an toàn dịch bệnh của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và của Úc về kiểm soát dịch bệnh, kiểm dịch xuất khẩu thủy sản, bao gồm xuất khẩu tôm sang Úc; (2) Phổ biến kiến thức và kỹ thuật về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh theo quy định của OIE và của Úc; (2) Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của Bộ NN&PTNT và Cục Thú y; (4) Thực hành kỹ năng lấy mẫu, ghi chép thông tin về mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu đến phòng thử nghiệm được Bộ NN&PTNT chỉ định để xét nghiệm; (5) Cục Thú y đã thành lập Hội đồng kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của các học viên về giám sát, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện bệnh trên tôm để có cơ sở xét cấp Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên đạt yêu cầu.

Kết quả, 48 học viên đến từ 21 đơn vị (bao gồm 17 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tôm sang Úc và 04 đơn vị thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và 02 đơn vị thuộc Cục Thú y) đã tham dự khóa học, đạt yêu cầu kết quả kiểm tra trước khi học, sau khi học và được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học. Các học viên của các Doanh nghiệp cho biết đây là lần đầu tiên họ được biết những kiến thức, kỹ thuật về giám sát và lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm tính khoa học theo đúng quy định của OIE và của Úc, mặc dù trước đó đã nhiều năm phải đi lấy mẫu xét nghiệm nhưng không hiểu tại sao lại lấy mẫu như vậy. Đại diện các đơn vị thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cho biết những kiến thức và kỹ năng giám sát, lấy mẫu hoàn toàn có thể vận dụng vào việc thiết kế lấy mẫu, xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm mà hiện nay các đơn vị này đang phải thực hiện. Tất cả các học viên đề nghị Cục Thú y sớm xem xét và tổ chức các lớp tập huấn với những kiến thức và kỹ thuật nâng cao để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và thực hiện hiệu quả và có tính bền vững, đáp ứng không chỉ yêu cầu của Úc mà còn có nhiều nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ả rập Xê-út,…

Hiện nay, Cục Thú y tiếp tục nhận được văn bản của nhiều doanh nghiệp khác đề nghị tổ chức tập huấn với các nội dung tương tự.

          Phó Cục trưởng Cục Thú y Dương Tiến Thể dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.