Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 4757/BNN-TY về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021


Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020 về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí
kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021.