Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 2517/BNN-TY ngày 10/4/2020


Công văn số 2517/BNN-TY ngày 10/4/2020 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP giai đoạn 2020 - 2025 và các tài liệu dự thảo kèm theo.

Tải file tại đây.

Công văn 2517/BNN-TY

190407_Duthao_Totrinh_TTg

200407_Duthao_QD_Kehoach_DTLCP_2020_2025

200407_Kehoach_DTLCP_2020_2025_Ykienlan2