Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1317/TY-TS ngày 21/6/2018 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.


Với diễn biến thời tiết phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh, môi trường và yêu cầu của các thị trường nhập khẩu phải thực hiện việc giám sát dịch bệnh trong quá trình nuôi, ngày 21/6/2018, Cục Thú y đã ban hành Công văn số 1317/TY-TS "về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản" gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm về nuôi trồng thủy sản.

Dowload toàn bộ nội dung công văn tại đây.