Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 04/BCĐDTLCP: Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh


Để chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh và chấm dứt tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh (Ban Chỉ đạo quốc gia) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình tập trung chỉ đạo quyết liệt tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.   

Download toàn bộ nội dung tại đây.