Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 03/BCĐDTLCP : Đôn đốc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi


Theo báo cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian quan công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bước đầu đạt được những kết quả nhất định như đã huy động được cả hệ thống chính trị các cấp và người chăn nuôi vào cuộc, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Do đó, đến nay hàng chục ổ dịch đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh; nhiều địa phương khác cũng đã qua nhiều ngày không phát sinh ổ dịch mới; giảm tình trạng người tiêu dùng quay lưng với các sản phẩm thịt lợn, giá lợn hơi đã tăng trở lại, do đó giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục phát sinh, tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh (Ban Chỉ đạo quốc gia) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, báo cáo thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thống nhất, quán triệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP    

Download toàn bộ nội dung tại đây.