Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn 1400/TY-DT về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống dịch bệnh động vật


Ngày 26/6/2018 Cục Thú y ban hành công văn số 1400/TY-DT về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng chống dịch bệnh động vật,

Tại file tại đây.