Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công điện khẩn số 163 của Thủ tướng chính phủ.


Công điện khẩn số 163 của Thủ tướng chính phủ "Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người"

Download toàn bộ nội dung công điện tại đây.