Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Công văn số 1907/BNN-TY về việc xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương.


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 1907/BNN-TY về việc xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống  dịch bệnh gia súc gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương. Tải File tại đây.