Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hỗ trợ chẩn đoán, xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm của động vật


Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA – International Atomic Energy Agency) là một tổ chức liên chính phủ hợp tác với mục đích đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng và công nghệ hạt nhân một cách hòa bình, đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực và tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các bệnh động vật và bệnh động vật xuyên biên giới.

Năm 2016, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục Thú y đã được tổ chức IAEA tài trợ dự án VIE5019: “Ứng dụng kỹ thuật liên quan đến hạt nhân trong chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật xuyên biên giới”

Kết quả của Dự án đã giúp tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương. IAEA đã cung cấp một số trang thiết bị, nguyên vật liệu, dụng cụ xét nghiệm; cử một số chuyên gia đào tạo, tập huấn cho cán bộ xét nghiệm của Trung tâm về kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán, an toàn sinh học, an ninh sinh học và cung cấp các hướng dẫn và tư vấn của các chuyên gia. Các chuyên gia của IAEA đã đào tạo nhân viên của Trung tâm về việc áp dụng an toàn sinh học và an ninh sinh học trong phòng thí nghiệm. Ngoài dự án IAEA VIE5019, Trung tâm còn trở thành thành viên của mạng lưới phòng thí nghiệm chẩn đoán thú y (VETLAB) của IAEA. Điều này tiếp tục nâng cao năng lực chẩn đoán của Trung tâm và cho phép trao đổi chuyên môn và kiến thức. Nền tảng VETLAB là cơ sở để chia sẻ và thảo luận về các vấn đề phổ biến như bệnh Dịch tả lợn châu Phi (ASF) hiện tại ở Việt Nam và khu vực.

Đầu năm 2019, ngay sau khi Việt Nam phát hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi (ASF), IAEA đã hỗ trợ khẩn cấp cho Trung tâm chẩn đoán một số nguyên, vật liệu để giúp Trung tâm chẩn đoán sớm bệnh ASF. Tiến sĩ Gerrit Viljoen, Trưởng phòng Thú y của IAEA đã đến thăm Trung tâm để hỗ trợ các kỹ thuật chẩn đoán ASF. Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương đang tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống ASF theo chỉ đạo của Cục Thú y.

Trong giai đoạn 2020-2021, IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và đào tạo về chẩn đoán và kiểm soát các bệnh động vật và bệnh động vật xuyên biên giới, đặc biệt là những bệnh mới nổi.

(Hình ảnh hợp tác với IAEA)