Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chỉ thi số 8711/CT-BNN-TY


Chỉ thi số 8711/CT-BNN-TY ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

Download nội dng tại đây