Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 6, 15/04/2016 | 23:56 GMT+7


Chẩn đoán phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR


Để đáp ứng các điều kiện của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và yêu cầu ngày càng cao của các nước nhập khẩu tôm như Úc...đồng thời đảm bảo tính thống nhất, độ tin cậy xét nghiệm phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) trên tôm tại các phòng thử nghiệm của các đơn vị trực thuộc, Cục Thú y đã ban hành Tiêu chuẩn cơ sở xét nghiệm phát hiện vi rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ở tôm bằng kỹ thuật Real-time PCR nhằm phục vụ công tác cảnh báo dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ để có các biện pháp phòng chống kịp thời.

Dowload file pdf tại đây